Free Web Space | BlueHost Review  

 

อีกัวน่า (IGUANA)

อีกัวน่า เป็นสัตว์เลื้อยคลานเลือดเย็น มีถิ่นกำเนิดจากแผ่นดินในแถบอเมริกากลางและทวีปอเมริกาใต้ โดยพื้นที่ของแถบอเมริกากลางจะมีระดับอุณหภูมิใกล้เคียงกับประเทศไทยคือร้อนชื้น อีกัวน่าจะมีอยู่ 3 ชนิดหลัก คือ

1. อีกัวน่าเขียว (Green Iguana)

 

2. อีกัวน่าทะเล (Mary Iguana)

 

3. อีกัวน่าทะเลทราย

อีกัวน่าเขียวและอีกัวน่าทะเลทรายจะเป็นสัตว์กินพืช ส่วนอีกัวน่าทะเลจะกินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร

 

อาหาร

อีกัวน่าที่เลี้ยงโดยทั่วไปเป็นอีกัวน่าเขียว(Green Iguana) จะเป็นมังสวิรัตล้วนๆไม่กินเนื้อสัตว์ อาหารที่ให้จึงต้องเป็นพืชเท่านั้น และควรเป็นอาหารหลักๆ นานๆสักครั้งก็จะมีหนอนให้บ้าง เพื่อเป็นการกระตุ้นระบบของร่างกาย แต่ไม่ใช่อาหารหลัก ผักประเภทสีเขียวต่างๆต้องล้างน้ำให้สะอาด เพราะอาจมีสารพิษจากการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลง ควรเป็นผักที่ปลอดสารพิษ ถ้าให้ดีควรเป็นเมล็ดพืชที่กำลังแทงยอด เช่นเมล็ดข้าวโพดแช่น้ำพอยอดอ่อนๆเริ่มงอกขึ้นมา ก็นำมาให้อีกัวน่ากินได้เลย หรือถั่วงอก โปรตีนที่เป็นอาหารเสริมได้อย่างดีที่สุดก็คือ เต้าหู้สดสีขาวอ่อนๆ หรืออาจเป็นผลไม้ที่สุกๆนิ่มๆ

สถานที่เลี้ยง

จะต้องมีสถานที่ๆปลอดภัยปราศจากสุนัขและแมวเพราะอีกัวน่าอาจเป็นเหยื่อของสัตว์เหล่านี้ได้ หรือเครื่องใช้ภายในบ้านที่เป็นอันตราย เช่นพัดลม เพราะอีกัวน่าที่เลี้ยงหากปล่อยให้เดินอิสระแล้วอาจจะปีนป่ายไปโดนพัดลมตัดหางหรือขาได้ เพราะฉะนั้นจะต้องมีกรงหรือตู้กระจกเพื่อป้องกันไม่ให้อีกัวน่าเดินออกไปเพ่นพ่าน
ตู้กระจกที่ใช้เลี้ยงจะต้องสะอาด มีสิ่งดูดซับสิ่งปฏิกูลเช่น ขี้เลื้อย ตลอดจนการระบายอากาศที่เหมาะสม และได้รับแสงแดดสม่ำเสมอ อีกัวน่าจะอ้าปากรับแสงแดด เป็นการระบายอุณหภูมิในร่างกาย จะทำให้อีกัวน่ารู้สึกสดสบายขึ้น หรืออาจจะมีเชือกสำหรับล่ามอีกัวน่าเพื่อป้องกันไม่ให้ปีนป่ายออกไปเพ่นพ่าน
อีกัวน่าใช่แต่จะกินน้ำอย่างเดียวยังชอบที่จะแหวกว่ายเล่นน้ำด้วย เป็นการดีมากที่จะมีอ่างให้อีกัวน่า และควรมีกิ่งไม้หรืออะไรก็ได้ให้อีกัวน่าเกาะหรือไต่

ข้อสังเกตในการเลือกซื้ออีกัวน่า


ผิวหนังจะต้องสดใสไม่เหี่ยวย่น ถ้าเหี่ยวย่นมากๆ แสดงว่าอีกัวน่าขาดน้ำ จะต้องไม่มีบาดแผลอะไรมากมาย ถ้าเป็นสะเก็ดบ้างแสดงว่าอีกัวน่ากำลังลอกคราบ ตรวจดูตาม หู ตา จมูกต่างๆ ตาจะต้องไม่ปิดตลอดหรือตาเหล่ บริเวณจมูกทั้งสองข้างไม่มีขี้จมูกหรือเศษอะไรติดอยู่ ลองจับอาปากต้องไม่มีลักษณะบวมหรืออักเสบ ไล่ดูที่ปลายนิ้วจะต้องมีเล็บอยู่ครบ และนิ้วต้องไม่มีสีคล้ำ หากมีสีคล้ำมากๆแสดงว่าเป็นโรคบางชนิดที่ทำให้นิ้วหลุดออกไปได้ ขาจะต้องไม่บวมโก่งงอ